Beboerinfo

Fraflytning

Af hensyn til istandsættelse skal du fraflytte lejemålet 14 dage før din løsningsdato. Husleje og forbrugsudgifter hæfter du for i denne 14 dages periode.

Herunder et eksempel

  • Lejemålet er opsagt d. 1. april
  • Du skal fraflytte lejemålet senest den 15. juli (her holdes der flyttesyn)
  • Du hæfter for lejemålet til den 31. juli (løsningsdato)

Opgørelse ved fraflytning
Du vil modtage en opgørelse over de udgifter, der har været med istandsættelsesarbejdet af den fraflyttede lejlighed. Der vil blive tilbageholdt et mindre beløb i varme. Afregning af depositum m.m. vil finde sted senest 6 uger efter løsningsdato.

Opgørelse over forbrug, el, vand, varme
Elforbruget afregner elselskabet umiddelbart efter din løsningsdato. Der afregnes direkte til dig som lejer.
Varmeopgørelse kommer direkte fra Proprium Ejendomme ApS. Varmeregnskabet opgøres kun en gang om året, - i slutningen af maj. Opgørelsen vil være klar i løbet af september måned. Varmeregnskabet håndteres af Brunata.

Fremvisning af opsagt lejemål
Der vil altid være én med fra Proprium Ejendomme ApS ved fremvisning af det opsagte lejemål.
Som lejer har du iflg. lejelovens § 73 pligt til at give udlejer adgang til fremvisning af lejemålet i opsigelsesperioden. Normalt vil fremvisning ske mellem kl. 8.30-16.00 på hverdage.

Kontakt os

Proprium Ejendomme ApS

Toldbodvej 7B
7100 Vejle

Tlf: 26 24 33 58
E-mail: info@proprium.dk

Om Proprium Ejendomme

Proprium Ejendomme ejes af Lasse Ellergaard Elkjær. 

Virksomheden ejer 2 ejendomme med 13 lejemål.

Med Proprium Ejendomme er en aftale en aftale!