Beboerinfo

Ved manglende betaling

Manglende betaling af husleje eller manglende afregning fra lejers side i anledning af flytteopgør vil ikke blive tolereret.

Processen i tilfælde af manglende betaling vil være, at der fremsende 1 rykker, hvorefter sagerne sendes til inkasso ved Skov Advokater. Der vil herefter blive sendt ét inkassovarsel med tilføjelse af rykkergebyrer, inkassogebyr og inddrivelsesomkostninger. Efter 10 dage sendes sagen i fogedretten med henblik på inddrivelse samt foretagelse af udlæg i lejers øvrige aktiver.

Omkostningerne forbundet hermed vil af retten blive pålagt lejer.

Kontakt os

Proprium Ejendomme ApS

Toldbodvej 7B
7100 Vejle

Tlf: 26 24 33 58
E-mail: info@proprium.dk

Om Proprium Ejendomme

Proprium Ejendomme ejes af Lasse Ellergaard Elkjær. 

Virksomheden ejer 2 ejendomme med 13 lejemål.

Med Proprium Ejendomme er en aftale en aftale!